ตำแหน่งงานว่าง

 • หัวหน้าแผนกเย็บ (ชัยภูมิ)

บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัด ในกลุ่ม บริษัท ดีไซน์ แอพพาเรล กรุ๊ป

รับพนักงาน เย็บ,โพ้ง,ลา,เย็บห้องตัวอย่าง,QC INLINE ตรวจงาน ไม่จำกัดจำนวน

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน (ระบบก้าวหน้า)
 • กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • กองทุนพนักงานหญิงหลังคลอด
 • กองทุนฌาปนกิจ
 • กองทุนงานมงคลสมรส
 • กองทุนงานอุปสมบท
 • แจกเสื้อฟอร์มพนักงาน 2 ตัว / ปี
 • ห้องพยาบาล (ห้องแอร์)
 • มีรถรับส่งเช้า-เย็น

สนใจสมัครที่ บริษัทยูนิเวอแซล แอพพาเรล จำกัด เลชที่ 65 หมู่ 3 ถนนเอกชัย-บางบอน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดกับอู่รถเมล์ 43 โทร 02-4156668-9 ต่อ 206

เอกสารแนบดังนี้

 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน 1 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
 • วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการฝ่านงาน (ถ้ามี)

วิธีสมัครทางไปรษณีย์

 • ทางสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อกรอกข้อมูลได้

วิธีสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม

 • Download file แบบฟอร์ม Click เพื่อ Download
 • เปิด File ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
 • สั่ง Print โดยเลือก Menu File --> Print
 • กรอกข้อมูลให้ครบ ส่งมาที่

ฝ่ายทรัพยากรฝ่ายบุคคล เลขที่ 65 หมู่ 3 ถนนเอกชัย-บางบอน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000